อลูมิเนียมปาดปูน / เกรียงสามเหลี่ยมปาดปูน (หลังโค้ง) SCALA

อลูมิเนียมปาดปูน / เกรียงสามเหลี่ยมปาดปูน (หลังโค้ง) SCALA อลูมิเนียมปาดปูน / เกรียงสามเหลี่ยมปาดปูนตรา SCALA ตัวด้ามจับด้านหลังเป็นแบบโค้งมน มีหลายขนาดให้เลือก อาทิเช่น 1 เมตร 1.20 เมตร 1.50 เมตร 1.80 เมตร และ 2 เมตร

อลูมิเนียมปาดปูน / เกรียงสามเหลี่ยมปาดปูน (หลังโค้ง) SCALA อลูมิเนียมปาดปูน / เกรียงสามเหลี่ยมปาดปูนตรา SCALA ตัวด้ามจับด้านหลังเป็นแบบโค้งมน มีหลายขนาดให้เลือก อาทิเช่น 1 เมตร 1.20 เมตร 1.50 เมตร 1.80 เมตร และ 2 เมตร