เกรียงแหลมก่ออิฐ SCALA

เกรียงแหลมก่ออิฐ SCALA เกรียงแหลมก่ออิฐตรา SCALA ทำจากเหล็กคาร์บอน SK5 ด้วยความหนา 0.8 mm ด้ามจับทำจากไม้ ตัวเหล็กมี ความยาวเหล็กอยู่ที่ 15 ซม. / 6 นิ้ว

เกรียงแหลมก่ออิฐ SCALA เกรียงแหลมก่ออิฐตรา SCALA ทำจากเหล็กคาร์บอน SK5 ด้วยความหนา 0.8 mm ด้ามจับทำจากไม้ ตัวเหล็กมี ความยาวเหล็กอยู่ที่ 15 ซม. / 6 นิ้ว